BILLETTINFORMASJON

BILLETTINFORMASJON FOR BIFF 2023

KJØP BILLETTER: 

PRISER OG BILLETTYPER:

 • Enkeltbillett: kr 110
 • BIFF klippekort: 750 kr for 10 billetter – kjøpes i billettkiosken på Bergen kino, og kan brukes i kiosk eller på nett. Klippekortet inneholder et kortnummer som du bruker til bestilling. Våre pakker med 10 billetter er perfekt å dele med venner og familie og brukes til å ta ut billetter på forhånd.
se senere
Flere detaljer

ANDRE RABATTER

 • BT Fordel: 83 kr (25 % rabatt) – Gjelder for inntil 2 billetter. Husk ditt BT Fordelskort. BT Fordel-billetter kan kjøpes på nett. 
 • Student: 80 kr – med gyldig studentbevis. Gjelder for 1 billett. Kan kjøpes på nett.  
 • Honnør: 80 kr – Alderspensjonister (67 år), personer med honnørkort. Gjelder for inntil 2 billetter. Kan kjøpes på nett. 
 • UiB ansatt: 83 kr – Ansatte ved Universitetet i Bergen. Gjelder for 1 billett. Kan kjøpes på nett. Vis ansattbevis og billett ved inngang.

GRUPPER 

Grupperabatt for gruppereservasjoner over 10 eller 20 billetter for grupper, skoleklasser, lag og foreninger. 

 • Gruppepris for grupper på 10 personer eller flere: kr 75 per billett 
 • Gruppepris for grupper på 20 personer eller flere: kr 65 per billett 
 • Skoleklasser: kr 65 per billett 
 • For å få grupperabatt må billetter reserveres på forhånd ved å sende epost til kundeservice@biff.no

GENERELLE OPPLYSNINGER 

 • Alle visninger har unummererte plasser
 • Filmvisningene starter presis (nesten ingen reklame) 
 • Generell aldersgrense er 15 år
 • Billetter kjøpt på nett eller i app trenger ikke å skrives ut. Vis mosaikkoden (QR-koden) når du skal inn i salen. 
 • Kjøp billett digitalt eller på Bergen Kino på forhånd for visninger på Cinemateket i Bergen, Røkeriet USF og Tivoli og Storelogen (Det Akademiske Kvarter). Det selges kun fullprisbilletter (kr 110) i døren på disse arenaene, og kun til gjeldende visning.  
 • Visningstider finnes i lommeprogram og på biff.no (ikke i hovedkatalogen) 
 • For å bidra til kortere køer på kinoen, ber vi alle som kan om å kjøpe billett på nett eller i Bergen Kino-appen. 
 • Vennligst merk at utenlandske bankkort ikke fungerer ved kjøp av billetter på nett 
 • Bytte av billetter - digitalt kjøp: Når du bestiller BIFF-billett digitalt skal du også få en lenke i billett-eposten for å kansellere billetten. Da vil du motta en verdikode med et beløp tilsvarende det du har brukt. Denne verdikoden kan du bruke til å kjøpe nye billetter. 
 • Bytte av billetter - fysisk kjøp: Hvis du har kjøpt billett i kiosken på Bergen kino kan du gå tilbake i kiosken for å få hjelp til å bytte billetten til en annen BIFF-visning
 • Bytte av billett kjøpt med BIFF klippekort: Når en billett kanselleres vil klippet komme tilbake inn på kortet. Her kan du sjekke saldo på klippekortet.
 • Få billetter igjen? Hvis du ikke får kjøpt ordinær billett, kan det være andre billettyper som f.eks. rullestolplass som er den ledige billetten.
 • Kommer det flere billetter i salg hvis noe er utsolgt? Eventuelt uavhentede billetter legges ut for salg to timer før forestillingsstart.

-

AKKREDITERTE OG FRIVILLIGE må hente ut billett på forhånd. Ta ut billett digitalt eller i kioskene på Bergen Kino (også for visninger på andre arenaer). Billetter kan tas ut på nett 48 timer i forkant av den aktuelle visningen eller hentes ut i kiosken for visninger samme dag og dagen etter. Husk å vise billett og akkreditering når du går inn i salen. 

NB! Hvis visningen er utsolgt, må akkrediterte og frivillige hente ut billett i kiosken på Bergen kino. Reservasjoner for akkrediterte frigjøres 2 timer før visningen.

-

Forbehold om programendringer: Eventuelle endringer vil bli annonsert på www.biff.no og ved oppslag på visningssted. Publikum rammet av avlysning vil få utdelt en tilgodebillett til BIFF som kan benyttes til å ta ut billett til valgfri forestilling.  

se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
se senere
Flere detaljer
{{loaderText}}