SKOLEFILMFESTIVALEN

Skolefilmfestivalen arrangeres ikke i 2023/24

SKOLEFILMFESTIVALEN

Bilde 07.11.2020, 14 54 18 (1).jpg

Skolefilmfestivalen gjennomføres dessverre ikke i 2023/2024.

Skolefilmfestivalen har vært et samarbeid med Bergen Kino og Den Kulturelle Skolesekken i Bergen, hvor 9. og 10. klasser har vært invitert til filmkurs og filmfestival.

Skolefilmfestivalen har vært et gratis tilbud til 9.- og 10.-klassinger med en innføring i film og filmproduksjon. Til slutt har kortfilmene elevene har laget blitt vist på en egen filmfestival. Prosjektet har vært en stor suksess, med en kapasitet på rundt 500 elever. Vi har kombinert teoretisk og praktisk undervisning på en spennende måte, for å gi elevene en interessant læring hvor hele klassen må jobbe sammen for å få til et resultat. Elevene har fått et tema å jobbe ut fra for å lage en kortfilm.

Kurset har startet med en Kick off i forbindelse med BIFF, hvor elevene har tilbrakt en dag på Bergen Kino med visninger av kortfilmer, møte med filmarbeidere og visning av en langfilm.

  • I oktober/november har det vært det kursing i klassene med blant annet innføring i filmproduksjon, manusarbeid, kamerabruk, lydarbeid og redigering.
  • I november/desember har hver klasse laget en kortfilm på 3 minutter og satt av 2 skoledager til filminnspilling. Kursholder har veiledet i 2-3 timer av innspillingen mens elevene har fortsatt videre på egen hånd.
  • I januar/februar har filmene blitt redigert på BIFF sine kontorer på Georgernes verft. To elever fra hver klasse har klipt/redigert og ferdigstilt filmen. I tillegg har elevene produsert en egen filmplakat.
  • I mars har det vært avslutning med en skolefilmfestival på Bergen Kino, med visning av filmer og utdeling av ulike priser.

Hver skole har kunnet melde på enten 9. klasse eller 10. klasse.

Facebook-side for Skolefilmfestivalen

{{loaderText}}